Provisieverbod - Assurantie- en Financieringskantoor Jac Stel & Zonen VOF

JAC STEL & ZONEN
Assurantie- en Financieringskantoor Jac Stel & Zonen
Ga naar de inhoud
Advies is nooit gratis en altijd een goede investering


Voor schadeverzekeringen, zoals uw autoverzekering, inboedel- en/of aansprakelijkheidsverzekering veranderd er niets.

Vanaf 2013  betaalt u zelf voor financieel advies als het om complexe producten en inkomensverzekeringen gaat.
Dat betekent dat u een rekening ontvangt nadat u bijvoorbeeld financieel advies over een hypotheek of arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering  hebt gekregen. Door deze rekening weet u precies wat het advies van de adviseur kost en wat hij daar precies voor doet. Dat staat ook beschreven in het dienstverleningsdocument (DVD)van de adviseur.
Dat u voor financieel advies moet betalen is niet nieuw, want financieel advies was nooit gratis. Vroeger waren deze kosten verwerkt in de prijs. De financieel adviseur kreeg deze kosten dan terug via provisie van de bank of verzekeraar waar hij het product voor u kocht. Dit mag nu niet meer.

Weet waarvoor u betaalt aan u financieel adviseur.

De financieel adviseur is verplicht u bij het eerste gesprek te vertellen welke beloning hij ontvangt en welke werkzaamheden hij hier voor doet. Dit staat beschreven in het dienstverleningsdocument (DVD). Dit document moet hij na het eerste oriƫntatiegesprek aan u overhandigen.
In het dienstverleningsdocument staat het uurtarief dat de adviseur hanteert. Hij moet ook een inschatting geven van het aantal uren dat hij nodig heeft voor het geven van een advies en het bemiddelen van een specifiek product.

Wat als ik het product uiteindelijk niet aanschaf?

De eerste keer dat u een gesprek heeft met een adviseur wordt meestal een oriƫnterend gesprek genoemd. Daarvoor worden vaak geen kosten in rekening gebracht. Als u na dat gesprek verder wilt, legt de adviseur een contract aan u voor. Als u dat document tekent, moet u betalen voor het advies. Zelfs als u uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werk voor u gedaan en u advies gegeven. En gratis advies of bemiddeling bestaat niet

"Onze beloning zit in uw premie."
INFO
Vioor meer informatie kunt u via onderstaand formuliertje ons een e-mail sturen. Wij reageren binnen 24 uur.
VERZEKERINGEN
Bij ons zit u goed!

Terug naar de inhoud