Diensten - Ass.- en Fin. Kantoor Jac Stel & Zonen

Ga naar de inhoud

Diensten

Tot uw dienst


Onze diensten kunnen we verdelen in de volgende onderwerpen:

 • Administratie

 • Schadeverhaal

 • Formulieren


Administratie


Wij voeren voor U de algehele administratie voor Uw verzekeringen.

 • NAW gegevens worden bijgehouden

 • Verzekeringen geadministrateerd

 • Financieringen voor U bijgehouden


Middels onze computer-software hebben wij de mogelijkheid alle afgesloten contracten voor U bij te houden. U geeft een eventuele wijziging aan ons door en wij zorgen dat deze bij de bij ons bekend zijnde instanties worden verwerkt.


NAW-gegevens
U geeft ons bijvoorbeeld een adreswijziging door en wij zullen ervoor zorgdragen dat deze bij de maatschappijen geadministreerd worden.

Verzekeringen
Alle verzekeringen worden in ons bestand ingevoerd en er wordt bijgehouden welke premies U moest betalen en welke U reeds aan ons betaald heeft. Tevens worden de verzekerde bedragen en dekkingen met een druk op de knop zichtbaar. Wij maken een dossier aan waarin wij alle ontvangen stukken bewaren.

Financieringen
Ook de hypotheken en de financieringen worden bij ons accuraat bijgehouden zodat wij U altijd een gedegen advies kunnen blijven geven.

Huisbezoek

De gehele dag kunt U gebruik maken van de mogelijkheid dat onze buitendienstmedewerker bij U langs komt.

 • U krijgt professionele adviezen

 • De hele dag bereikbaar

 • Zelfs, als het echt noodzakelijk is, in het weekeinde


U kunt met onze buitendienstmedewerker een afspraak maken. Hij komt dan bij U thuis op bezoek.


Professionele adviezen
Er wordt adviezen gegeven op het gebied van Verzekeringen (Leven en Schade), Hypotheken, Financieringen en zelfs in de Bemiddeling van Onroerend Goed.

De hele dag
Ons kantoor is iedere werkdag (van ma t/m vrij) van 9 uur tot 5 geopend. Wij pauzeren van 12.00 uur tot 14.00 uur. Maar onze buitendienstmedewerker is in principe ieder uur van de dag voor U bereikbaar. Wilt U bijvoorbeeld een afspraak voor s' avonds om 8 uur? Wij zorgen ervoor.

Zelfs in het weekeinde
Wanneer het echt niet anders kan, doordat U de hele week moet werken, voor ons geen probleem. Ook in het weekeinde kan onze buitendienstmedewerker U van dienst zijn.

Schadeverhaal

Wij verhalen gratis schade waarbij snelheid en accuratesse onze uitgangspunten zijn.

 • Aansprakelijkstelling tegenpartij

 • Schriftelijke correspondentie met de tegenpartij

 • Telefonisch contact met de tegenpartij

 • Inschakelen expertise bij de tegenpartij

 • Iedere 14 dagen controle stand van zaken


Wij doen er alles aan om een schade die u geleden heeft zo snel mogelijk te verhalen. Zeker wanneer de tegenpartij daarin meewerkt, of als u getuigen bekend zijn, zal dat geen probleem opleveren. Maar wij vinden een rechtsbijstandverzekering of minimaal een verhaalsrechtsbijstandverzekering zeer belangrijk. Vanaf enkele tientjes per jaar bent u verzekerd van een goede bijstand. Heb u daar geen interesse in, dan zullen wij er alles aan doen om verhaal mogelijk te maken.


Aansprakelijkstelling tegenpartij
Dezelfde dag, dat u de schade bij ons aanmeld, stellen wij de tegenpartij aansprakelijk voor de door u geleden schade.

Schriftelijke correspondentie
Wij zullen geregeld schriftelijk contact houden met de tegenpartij om een spoedige uitkering te waarborgen.

Telefonisch contact
Via de telefoon zullen wij, wanneer nodig, de tegenpartij manen om uitbetaling van de schade, vooral wanneer dit enige tijd op zich laat wachten.

Inschakelen expertise
Zo snel als wij op de hoogte zijn van de schade en het schadebedrag zullen wij telefonisch een expert gaan inschakelen.

Iedere week controle stand van zaken
Iedere 14 dagen controleren wij de stand van zaken van de bij ons geadministreerde schades. Wanneer een schadeafhandeling te lang op zich laat wachten nemen wij contact op met de tegenpartij of Uw eigen maatschappij en verzoeken hun aan ons de stand van zaken door te geven. Daar waar nodig oefenen wij druk uit om te komen tot een spoedige afhandeling van de schade zodat U zo snel mogelijk kunt beschikken over het schadebedrag.

Formulieren

Op kantoor en bij U thuis wordt U voorzien van vrijblijvende adviezen.

 • Welke verzekeringen zijn belangrijk

 • Wat te doen om verdere schade te beperken

 • Is er dekking of niet


Dit is maar een greep uit de adviezen waarvan wij u kunnen voorzien. Iedere cliënt is verschillend. Een advies wordt dan ook op maat aan u gegeven.

Welke verzekeringen
Iedere cliënt heeft zo zijn/haar wensen. Aan die wensen zullen wij voldoen.Tevens zullen wij de noodzakelijkheid van bepaalde verzekeringen met u vrijblijvend bespreken.

Schade beperken
Het is zeer belangrijk dat wanneer u schade heeft, verdere schade te beperken. Dit is een eis die de maatschappijen natuurlijk stellen. Wij kunnen u adviseren om dit te bewerkstelligen.

Dekking of geen dekking
Een verzekering die ALLE risico's dekt bestaat natuurlijk niet. Altijd zijn er uitsluitingen. U belt naar ons kantoor en wij zullen u vertellen of een schade gedekt is of niet. Dus niet u moet de voorwaarden uit het hoofd leren, maar wij zullen dat voor u doen.


U kunt voorzien worden van de nodige formulieren welke wij vooraf voor U invullen.

 • Wij weten welk formulier u moet gebruiken

 • Samen vullen wij het in

 • U hoeft alleen vragen te beantwoorden


Formulieren te kust en te keur.
Schadeformulieren, aanvragen, groene kaarten, polissen, voorwaarden. Noem het maar op.
Wij weten welke U voor wat moet gebruiken. Of wij vullen ze in en sturen ze op ter ondertekening of u komt bij ons op kantoor en we vullen ze samen in.


Welk formulier
Iedere maatschappij heeft zijn eigen aanvraagformulieren, polissen of voorwaarden. Wij zoeken voor u uit welke U moet hebben.

Samen invullen
Wij vullen met U het toepasselijke formulier in. Dat kan bij U thuis, of bij ons op kantoor of telefonisch waarna U alleen nog maar een handtekening moet zetten.

Antwoorden
Zonder de antwoorden van U kunnen wij natuurlijk geen formulieren invullen. Wij vragen, U antwoordt en wij draaien.

 045 572 18 66
 
 062 324 91 30
 www.jacstel.nl
 info@jacstel.nl
 Schelsberg 132,

              6413 AG  Heerlen

w ALLE VERZEKERINGEN
w HYPOTHEKEN
w GELDLENINGEN
Terug naar de inhoud