Levensverzekeringen - Ass.- en Fin. Kantoor Jac Stel & Zonen

Ga naar de inhoud

Levensverzekeringen

Onze diensten


Wij bemiddelen in levensverzekeringen.
Wij adviseren niet.


Laat uw nabestaanden financieel verzorgd achter

Het verliezen van een dierbare is al zwaar genoeg. Dan is het fijn als uw nabestaanden geen financiële zorgen hebben. Met de Overlijdensrisicoverzekering geeft u een gegarandeerde uitkering aan uw nabestaanden bij overlijden.

Zorg dat uw nabestaanden weten waar ze aan toe zijn

U spreekt van tevoren af voor welk bedrag u (en indien van toepassing uw partner) zich verzekert. Hierbij legt u ook vast tot wanneer de verzekering loopt. De gegarandeerde uitkering bij overlijden kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld:

  • Het betalen van de hypotheek zodat uw gezin in het huis kan blijven wonen

  • De aanvulling op het inkomen van uw nabestaanden

  • De extra kosten voor kinderopvang, studie van uw kind of huishoudelijke hulp

  • De kosten van de uitvaart


Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een Overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering.

Levensverzekeringen keren uit als een verzekerde komt te overlijden, of juist als die op een vooraf afgesproken moment nog in leven is. Ook zijn er levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden én bij leven.
De Overlijdensrisicoverzekering kan een verzekering zijn die uitkeert als een verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt. U betaalt hiervoor een premie. Bij overlijden voor de einddatum van de verzekering krijgen uw nabestaanden dan een gegarandeerd bedrag uitgekeerd dat zij direct kunnen gebruiken. Als u de verzekering afsluit, bepaalt u zelf de hoogte van de uitkering en wie deze ontvangt.

Veel mensen sluiten samen met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Zo kan uw nabestaande de hypotheek of een deel daarvan aflossen als u overlijdt.
Daarnaast sluiten veel mensen een overlijdensrisicoverzekering af als zij een lening aangaan. Met de uitkering na overlijden kunnen nabestaanden dan de kredietlasten afbetalen.

Sluit u deze verzekering af met de bedoeling dat uw nabestaanden de hypotheek of een krediet kunnen blijven betalen na uw overlijden? Dan zijn wij wettelijk verplicht om na te gaan of u begrijpt welke risico's aan dit product en het afsluiten zonder advies zijn verbonden.
Vaak is het zo dat de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering afgestemd is op de looptijd van de hypotheek. Is de looptijd van de hypotheek bijvoorbeeld 30 jaar dan loopt de overlijdensrisicoverzekering ook 30 jaar.


VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Wanneer U meer informatie wilt kunt u vrijblijvend een afspraak maken met Rob Stel onder nummer (065) 370 80 93. Een gesprek van persoon tot persoon maakt het allemaal veel gemakkelijker.

 045 572 18 66
 
 062 324 91 30
 www.jacstel.nl
 info@jacstel.nl
 Schelsberg 132,

              6413 AG  Heerlen

w ALLE VERZEKERINGEN
w HYPOTHEKEN
w GELDLENINGEN
Terug naar de inhoud